Results


 • Date
 • Team
 • Comment
 • 13/10/2018 12:30
 • 13/10
 • Mayo VC
 • 3  v 0
 • 3  v 0
 • Dalkey Devils
 • S: 25-23, 25-14, 25-15
 • More
 • 21/10/2018 12:00
 • 21/10
 • Net Force
 • 3  v 0
 • 3  v 0
 • Mayo VC
 • S: 25-21, 25-21, 25-15
 • More
 • 03/11/2018 12:30
 • 03/11
 • Mayo VC
 • 3  v 0
 • 3  v 0
 • Garda
 • S: 25-12, 25-17, 25-21
 • More
 • 24/11/2018 12:30
 • 24/11
 • Mayo VC
 • 0  v 3
 • 0  v 3
 • Santry
 • S: 20-25, 20-25, 16-25
 • More
 • 09/12/2018 10:30
 • 09/12
 • Munster Thunder
 • 3  v 0
 • 3  v 0
 • Mayo VC
 • S: 25-11, 25-17, 25-21
 • More
 • 12/01/2019 13:00
 • 12/01
 • Ballymun Patriots
 • 3  v 0
 • 3  v 0
 • Mayo VC
 • S: 25-20, 25-18, 25-11
 • More
 • 19/01/2019 10:30
 • 19/01
 • Dalkey Devils
 • 2  v 3
 • 2  v 3
 • Mayo VC
 • S: 25-20, 25-18, 18-25, 20-25, 8-15
 • More
 • 02/02/2019 12:30
 • 02/02
 • Mayo VC
 • 0  v 3
 • 0  v 3
 • Net Force
 • S: 19-25, 15-25, 19-25
 • More
 • 16/02/2019 13:30
 • 16/02
 • Garda
 • 3  v 1
 • 3  v 1
 • Mayo VC
 • S: 25-21, 25-20, 18-25, 25-17
 • More
 • 24/03/2019 15:00
 • 24/03
 • Santry
 • 3  v 0
 • 3  v 0
 • Mayo VC
 • S: 25-15, 25-15, 25-10
 • More
 • 06/04/2019 12:30
 • 06/04
 • Mayo VC
 • 0  v 3
 • 0  v 3
 • Munster Thunder
 • S: 14-25, 15-25, 19-25
 • More
 • 27/04/2019 12:30
 • 27/04
 • Mayo VC
 • 0  v 3
 • 0  v 3
 • Ballymun Patriots
 • S: 8-25, 23-25, 8-25
 • More